Skip to main content

Introduction

Altaterra Kft. respects and protects your privacy. Altaterra, is responsible for collecting, storing and processing of your data. We use your information to improve our products and gather information that could help us improve our websites. Some information we ask you for directly, but other information is collected automatically. The personal data you provide to Altaterra Kft. will be stored on a server in Europe and will be processed in compliance with local legislation.

The purpose of personal data processing

The personal data you provide to Altaterra Kft. and data collected on our digital platforms will be used for the purpose of enhancing consumer insight and driving relevant communication and offers across all touch points you may have with our company. Data may also be used for product development.

Who has access to your personal data?

Only trusted employees of Altaterra Kft. (or our data processors) are granted access to your personal data for the purpose of processing your data in conformance with the aforementioned purposes. Altaterra Kft. will not disclose your personal information, including your email address, to any third party. Furthermore, Altaterra Kft. does not give other companies access to your registered information.


The personal data submitted by you or collected by Altaterra Kft. may be shared with any third party, court, government body, regulator, law enforcement office or any other applicable authority, if mandated due to legal or regulatory requirements.

Communication

Altaterra Kft. will send you marketing and service messages and offers via e-mail, SMS or other relevant channel via the contact details provided by you.

Deletion of your personal data and consent withdrawal

If you no longer wish to receive this kind of communication, you can unsubscribe at any time by using the link in the e-mail or follow instructions in SMS.

You are, at any time, entitled to request a description of what data Altaterra Kft. stores on you, if you send your request to marketingsupport@altaterra.eu.

Your data will also be deleted if it has not been used in a period of 6 months, if your profile has been inactive or if the data cannot be used for the purpose you accepted when providing us your data.

Amendments to this Privacy Statement and Consent to Use of Data

Altaterra Kft. may, at its discretion, revise and update this Privacy Statement and Consent to Use of Data from time to time. Revised versions will be posted on the internet. Altaterra Kft. therefore advises you to read our Privacy Policy regularly.

Contact details

If you have any questions regarding this Privacy Policy, please contact Altaterra at email: marketingsupport@altaterra.eu

This Privacy Policy was last updated on January 2018

Wstęp

Altaterra Kft. szanuje i chroni prawo użytkownika do zachowania prywatności w sieci. Altaterra jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych użytkowników strony. Uzyskane dane wykorzystujemy w celu doskonalenia naszych produktów i strony internetowej. Niektóre informacje pozyskujemy bezpośrednio od użytkowników strony, inne natomiast gromadzone są automatycznie. Dane osobowe udostępniane spółce Altaterra Kft. przechowywane będą na serwerze zlokalizowanym w Europie i przetwarzane zgodnie z prawem lokalnym.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe udostępniane spółce Altaterra Kft. oraz dane gromadzone przez nasze witryny internetowe wykorzystywane będą na potrzeby dostosowania strony do potrzeb klientów oraz usprawnienia komunikacji i uatrakcyjnienia oferty we wszystkich kanałach kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe mogą również zostać wykorzystane w celu rozwoju produktów.

Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

Dostęp do danych osobowych użytkownika uzyskują jedynie najbardziej zaufani pracownicy Altaterra Kft. (lub podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie danych). Dane są przez nich przetwarzane wyłącznie w wyżej omówionym celu. Altaterra Kft. nie ujawni danych osobowych użytkownika, w tym adresów e-mail, żadnym stronom trzecim. Dodatkowo, Altaterra Kft. nie udostępni zarejestrowanych danych użytkownika żadnym innym spółkom.

Dane osobowe udostępnione przez użytkownika lub zgromadzone przez Altaterra Kft. mogą zostać przekazane dowolnej stronie trzeciej, sądom, organom rządowym i regulacyjnym, organom ścigania lub wszelkim innym instytucjom, jeśli jest to wymagane na mocy przepisów prawa.

Komunikacja

Altaterra Kft. przekazywać będzie użytkownikom wiadomości marketingowe, a także informacje o usługach i oferty za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub innymi odpowiednimi kanałami przy użyciu danych udostępnionych przez użytkownika.

Usunięcie danych osobowych i wycofanie zgody na przetwarzanie

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie ww. wiadomości, klikając w link podany w e-mailu lub postępując zgodnie z instrukcją podaną w wiadomości SMS.

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać podania informacji, jakie dane na jego temat są w posiadaniu Altaterra Kft., wysyłając wiadomość e-mail na adres marketingsupport@altaterra.eu.

Dane użytkownika zostaną usunięte również wówczas, gdy nie będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy lub jeśli konto użytkownika jest nieaktywne, a także wówczas, gdy dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, na który użytkownik wyraził zgodę w momencie ich przekazywania.

Zmiany niniejszej polityki prywatności i zgoda na wykorzystanie danych

Altaterra Kft. może w dowolnym momencie i według własnego uznania zmienić lub zaktualizować niniejszą politykę prywatności oraz zgodę na korzystanie z danych osobowych. Zmienione wersje ww. dokumentów zostaną umieszczone na stronie internetowej Altaterra Kft. W związku z powyższym Altaterra Kft. zaleca, by regularnie zapoznawać się z treścią polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej firmy.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z Altaterra: marketingsupport@altaterra.eu

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności miała miejsce w styczniu 2018 r.

Bevezetés

Az Altaterra Kft. tiszteletben tartja és védi az Ön adatait. Az Altaterra felelősséggel tartozik az Ön adatainak összegyűjtéséért, tárolásáért és feldolgozásáért. Az adatokat termékeink jobbá tétele érdekében használjuk fel, és olyan adatokat gyűjtünk, amelyek hozzájárulnak honlapunk továbbfejlesztéséhez. Némely adatot közvetlenül Öntől kérünk el, míg más adatok gyűjtése automatikusan történik. Az Ön által az Altaterra Kft. részére megadott adatokat egy európai szerveren fogják tárolni, és a helyi előírásoknak megfelelően kerülnek feldolgozásra.

Személyes adatok feldolgozásának célja

Az Ön által az Altaterra Kft. részére megadott adatokat és a digitális felületeinken automatikusan gyűjtött adatokat annak érdekében fogjuk felhasználni, hogy alaposabban megismerjük ügyfeleinket, működtessük a megfelelő kommunikációt, valamint ajánlatokat tehessünk valamennyi kapcsolódási ponton keresztül, amelyekkel rendelkezik. Az adatok termékfejlesztéshez is felhasználhatók.

Kinek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz?

Kizárólag az Altaterra Kft. megbízható munkavállalóinak (vagy adatfeldolgozóinknak) adunk hozzáférést az Ön személyes adataihoz, hogy az előzőekben említett célokkal összhangban dolgozzák fel az Ön adatait. Az Altaterra Kft. nem fogja megosztani személyes adatait, többek között az e-mail-címét sem semmilyen harmadik féllel. Továbbá az Altaterra Kft. nem ad hozzáférést más vállalatoknak az Ön regisztrált adataihoz.

Az Ön által beküldött vagy az Altaterra Kft. Által begyűjtött személyes adatok bármikor megoszthatók bármely harmadik féllel, bírósággal, kormánytestülettel, törvényhozóval, jogérvényesítő irodával vagy bármely egyéb illetékes hatósággal, amennyiben ezt jogban vagy szabályozásokban foglalt követelmények írják elő.

Kommunikáció

Az Altaterra Kft. marketing- és szolgáltatási üzeneteket és ajánlatokat fog küldeni Önnek e-mailben, SMS-ben vagy más, Ön által megadott elérhetőségen keresztül.

Személyes adatai törlése és a hozzájárulás visszavonása

Ha a továbbiakban már nem kíván ilyen jellegű értesítéseket kapni, bármikor leiratkozhat az e-mailben található link segítségével vagy kövesse az SMS-ben kapott utasításokat.

Önnek bármikor jogában áll igényelni annak ismertetését, hogy milyen adatokat tárol Önről az Altaterra Kft., amennyiben elküldi igénylését a marketingsupport@altaterra.eu. címre.

Az Ön adatai akkor is törlésre kerülnek, ha a legutóbbi 6 hónap során nem használta, a profilja inaktív, vagy ha az adatok nem használhatók arra a célra, amelyet elfogadott adatai megadásakor.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat és a Beleegyezés adatok felhasználásába nyilatkozat módosításai

Az Altaterra Kft. saját belátása szerint időről időre felülvizsgálhatja és frissítheti a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot és a Beleegyezés adatok felhasználásába nyilatkozatot. A módosított változatokat az interneten tesszük közzé. Ezért az Altaterra Kft. javasolja, hogy rendszeresen olvassa Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Kapcsolattartási adatok

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Altaterra-val e-mailben: marketingsupport@altaterra.eu

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítésére utoljára 2018 januárjában került sor.

en_GBEnglish (UK)