Skip to main content

Cookies Policy

INTRODUCTION

We may use cookies, web beacons, tracking pixels, and other tracking technologies when you visit our website https://contrio.com/en/ including any other media form, media channel, mobile website, or mobile application related or connected thereto (collectively, the “Site”) to help customize the Site and improve your experience.

We reserve the right to make changes to this Cookie Policy at any time and for any reason. We will alert you about any changes by updating the “Last Updated” date of this Cookie Policy. Any changes or modifications will be effective immediately upon posting the updated Cookie Policy on the Site, and you waive the right to receive specific notice of each such change or modification.

You are encouraged to periodically review this Cookie Policy to stay informed of updates. You will be deemed to have been made aware of, will be subject to, and will be deemed to have accepted the changes in any revised Cookie Policy by your continued use of the Site after the date such revised Cookie Policy is posted.

USE OF COOKIES

A “cookie” is a string of information which assigns you a unique identifier that we store on your computer. Your browser then provides that unique identifier to use each time you submit a query to the Site. We use cookies on the Site to, among other things, keep track of services you have used, record registration information, record your user preferences, keep you logged into the Site, facilitate purchase procedures, and track the pages you visit. Cookies help us understand how the Site is being used and improve your user experience.

TYPES OF COOKIES

The following types of cookies may be used when you visit the Site:

ADVERTISING COOKIES

Advertising cookies are placed on your computer by advertisers and ad servers in order to display advertisements that are most likely to be of interest to you. These cookies allow advertisers and ad servers to gather information about your visits to the Site and other websites, alternate the ads sent to a specific computer, and track how often an ad has been viewed and by whom. These cookies are linked to a computer and do not gather any personal information about you.

ANALYTICS COOKIES

Analytics cookies monitor how users reached the Site, and how they interact with and move around once on the Site. These cookies let us know what features on the Site are working the best and what features on the Site can be improved.

Our Cookies are used to recognize repeat visitors to the Site. We use these cookies to record your browsing history, the pages you have visited, and your settings and preferences each time you visit the Site.

SECURITY COOKIES

Security cookies help identify and prevent security risks. We use these cookies to authenticate users and protect user data from unauthorized parties.

SITE MANAGEMENT COOKIES

Site management cookies are used to maintain your identity or session on the Site so that you are not logged off unexpectedly, and any information you enter is retained from page to page. These cookies cannot be turned off individually, but you can disable all cookies in your browser.

THIRD-PARTY COOKIES

Third-party cookies may be place on your computer when you visit the Site by companies that run certain services we offer. These cookies allow the third parties to gather and track certain information about you. These cookies can be manually disabled in your browser.

CONTROL OF COOKIES

Most browsers are set to accept cookies by default. However, you can remove or reject cookies in your browser’s settings. Please be aware that such action could affect the availability and functionality of the Site.

For more information on how to control cookies, check your browser or device’s settings for how you can control or reject cookies, or visit the following site:

https://aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

In addition, you may opt-out of some third-party cookies through the Network Advertising Initiative’s Opt-Out Tool.

OTHER TRACKING TECHNOLOGIES
In addition to cookies, we may use web beacons, pixel tags, and other tracking technologies on the Site to help customize the Site and improve your experience. A “web beacon” or “pixel tag” is tiny object or image embedded in a web page or email. They are used to track the number of users who have visited particular pages and viewed emails, and acquire other statistical data. They collect only a limited set of data, such as a cookie number, time and date of page or email view, and a description of the page or email on which they reside. Web beacons and pixel tags cannot be declined. However, you can limit their use by controlling the cookies that interact with them.

PRIVACY POLICY
For more information about how we use information collected by cookies and other tracking technologies, please refer to our Privacy Policy posted on the Site. This Cookie Policy is part of and is incorporated into our Privacy Policy. By using the Site, you agree to be bound by this Cookie Policy and our Privacy Policy.

CONTACT US
If you have questions or comments about this Cookie Policy, please contact us at:
Altaterra Kft.
Malom köz 1.
HU-9431 Fertőd
Hungary
marketingsupport@altaterra.eu

Cookies Policy
Last updated 8th July 2019

Polityka Plików Cookies

WSTĘP

Możemy używać plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, pikseli śledzących i innych technologii śledzenia podczas odwiedzania naszej strony internetowej https://contrio.com/pl/, w tym wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, stron internetowych dla urządzeń mobilnych lub aplikacji mobilnych związanych z nimi lub z nimi połączonych (zwanych łącznie “Stroną”), aby pomóc dostosować Stronę i poprawić jakość korzystania z niej.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez aktualizację daty „ostatniej aktualizacji” niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje będą skuteczne natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki dotyczącej plików cookie na stronie internetowej, a użytkownik zrzeka się prawa do otrzymania specjalnych powiadomień o takich zmianach lub modyfikacjach.

Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, aby być na bieżąco z jej aktualną wersją. Uznaje się, że użytkownik został poinformowany, podlega i akceptuje zmiany w każdej zmienionej Polityce dotyczącej plików cookie poprzez dalsze korzystanie ze Strony po opublikowaniu zmienionej Polityki dotyczącej plików cookie.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

Plik „cookie” to ciąg informacji, który przypisuje użytkownikowi unikalny identyfikator, który przechowujemy na jego komputerze. Przeglądarka internetowa podaje wówczas ten unikalny identyfikator za każdym razem, gdy użytkownik przesyła zapytanie do Strony. Używamy plików cookie na Stronie, aby, między innymi, śledzić wykorzystywane przez użytkownika usługi, zapisywać informacje o rejestracji, zapisywać preferencje użytkownika, pozostawiać użytkownika zalogowanego na Stronie, ułatwiać procedury zakupu i śledzić odwiedzane strony. Pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Strona jest wykorzystywana i poprawiają jakość korzystania z niej przez użytkownika.

RODZAJE PLIKÓW COOKIE

Podczas odwiedzania Strony mogą być używane następujące rodzaje plików cookie:

REKLAMOWE PLIKI COOKIE

Reklamowe pliki cookie są umieszczane na komputerze użytkownika przez reklamodawców i serwery reklamowe w celu wyświetlania reklam, które najprawdopodobniej będą dla niego interesujące. Te pliki cookie pozwalają reklamodawcom i serwerom reklamowym na zbieranie informacji o wizytach użytkownika na Stronie i innych stronach internetowych, na zmianę reklam wysyłanych do konkretnego komputera oraz na śledzenie, jak często reklama była oglądana i przez kogo. Takie pliki cookie są połączone z komputerem i nie gromadzą żadnych danych osobowych o użytkowniku.

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

Analityczne pliki cookie monitorują sposób, w jaki użytkownicy dotarli na Stronę, a także ich interakcję i poruszanie się po Stronie.

Te pliki cookie informują nas, które funkcje Strony działają najlepiej, a które mogą zostać ulepszone.

PLIKI COOKIE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

Pliki cookie związane z bezpieczeństwem pomagają w identyfikacji i zapobieganiu zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Używamy tych plików cookie do uwierzytelniania użytkowników i ochrony danych użytkowników przed osobami nieupoważnionymi.

PLIKI COOKIE DO ZARZĄDZANIA STRONĄ

Pliki cookie do zarządzania Stroną są wykorzystywane do utrzymania tożsamości użytkownika lub sesji na Stronie, tak aby użytkownik nie był nieoczekiwanie wylogowany, a wszelkie informacje wprowadzane przez użytkownika były zachowywane. Te pliki cookie nie mogą być wyłączone indywidualnie, ale można w przeglądarce wyłączyć wszystkie pliki cookie.

PLIKI COOKIE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych mogą być umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania Strony przez firmy świadczące określone usługi, które oferujemy. Te pliki cookie umożliwiają podmiotom zewnętrznym zbieranie i śledzenie pewnych informacji o użytkowniku. Takie pliki cookie mogą być ręcznie wyłączone w ustawieniach przeglądarki.

KONTROLA PLIKÓW COOKIE

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może jednak usunąć lub odrzucić pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że takie działanie może mieć wpływ na dostępność i funkcjonalność Strony.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak kontrolować pliki cookie, należy sprawdzić w ustawieniach przeglądarki lub urządzenia, w jaki sposób można kontrolować lub odrzucać pliki cookie, lub odwiedzić poniższe linki:

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)
Blackberry
Iphone lub Ipad (Chrome)
Iphone lub Ipad (Safari)

Ponadto można zrezygnować z niektórych plików cookie podmiotów zewnętrznych poprzez narzędzie rezygnacji dostarczane przez Network Advertising Initiative.

OTHER TRACKING TECHNOLOGIES
In addition to cookies, we may use web beacons, pixel tags, and other tracking technologies on the Site to help customize the Site and improve your experience. A “web beacon” or “pixel tag” is tiny object or image embedded in a web page or email. They are used to track the number of users who have visited particular pages and viewed emails, and acquire other statistical data. They collect only a limited set of data, such as a cookie number, time and date of page or email view, and a description of the page or email on which they reside. Web beacons and pixel tags cannot be declined. However, you can limit their use by controlling the cookies that interact with them.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie śledzenia, można znaleźć w naszej Polityce prywatności zamieszczonej na Stronie. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie stanowi część i jest włączona do naszej Polityki Prywatności. Korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na związanie się niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie oraz naszą Polityką Prywatności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Jeśli masz pytania lub uwagi na temat niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, skontaktuj się z nami:
Altaterra Kft.
Malom köz 1.
HU-9431 Fertőd
Hungary
marketingsupport@altaterra.eu

Polityka plików cookies
Ostatnia aktualizacja 8 lipca 2019 r.

COOKIE-SZABÁLYZAT

BEVEZETÉS

Amennyiben ellátogat webhelyünkre (https://contrio.com/hu/), ideértve a hozzá kapcsoló minden egyéb médiaformát, médiacsatornát, mobilwebhelyet vagy mobilalkalmazást (a továbbiakban együttesen: „Webhely”), cookie-kat, webjelzőket, nyomkövető pixeleket és egyéb nyomkövető technológiákat használhatunk a Webhely testreszabása és az Ön élményének javítása érdekében.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból módosítsuk a jelen Cookie-szabályzatot. Minden módosításról tájékoztatjuk a jelen Cookie-szabályzat „Utolsó frissítés” dátumának frissítésével. A módosítások és változtatások közvetlenül azután lépnek hatályba, hogy közzétesszük a frissített Cookie-szabályzatot a Webhelyen; Ön lemond arról a jogáról, hogy külön értesítést kapjon minden ilyen módosításról és változtatásról.

Rendszeresen tekintse át ezt a Cookie-szabályzatot, hogy értesüljön a frissítésekről. Amennyiben az ilyen, felülvizsgált Cookie-szabályzat közzétételi dátuma után is folytatja a Webhely használatát, úgy tekintendő, hogy Ön értesült a változtatásokról, elfogadta azokat, és azok érvényesek Önre.

A COOKIE-K HASZNÁLATA

A „cookie” a számítógépén tárolt, információkat tartalmazó karakterlánc, amely egyedi azonosítót rendel Önhöz. A böngésző ezután minden alkalommal rendelkezésre bocsátja ezt az egyedi azonosítót, amikor Ön lekérdezést küld a Webhelyre. A Webhelyen cookie-kat használunk egyebek között arra a célra, hogy nyomon kövessük az Ön által használt szolgáltatásokat, nyilvántartsuk regisztrációs adatait és felhasználói beállításait, fenntartsuk bejelentkezését a Webhelyen, leegyszerűsítsük a beszerzési eljárásokat, és nyomon kövessük az Ön által meglátogatott oldalakat. A cookie-k segítségével jobban megismerhetjük a Webhely használatának módját, és javíthatjuk a felhasználói élményt.

A COOKIE-K TÍPUSAI

A következő típusú cookie-kat használhatjuk, amikor ellátogat a Webhelyre:

HIRDETÉSI COOKIE-K

A hirdetési cookie-kat a hirdetők és a hirdetési szerverek helyezik el a számítógépen olyan hirdetések megjelenítése érdekében, amelyek a legnagyobb valószínűséggel tarthatnak számot az érdeklődésére. Ezek a cookie-k lehetővé teszik a hirdetők és a hirdetési szerverek számára, hogy adatokat gyűjtsenek az Ön látogatásairól a Webhelyen és egyéb webhelyeken, váltogassák az adott számítógépre küldött hirdetéseket, és nyomon kövessék, hogy kik és milyen gyakorisággal tekintették meg az egyes hirdetéseket. Ezek a cookie-k a számítógéphez kapcsolódnak, semmilyen személyes adatot nem gyűjtenek Önről.

ANALITIKAI COOKIE-K

Az analitikai cookie-k azt figyelik, hogyan férnek hozzá a felhasználók a Webhelyhez, milyen műveleteket végeznek és hogyan navigálnak ott.

Az ilyen cookie-knak köszönhetően megtudhatjuk, hogy a Webhely mely funkciói működnek a legjobban, és melyeket kell tökéletesíteni.

SAJÁT COOKIE-JAINK

A saját cookie-jaink állandó vagy ideiglenes „belső cookie-k”. Ezen cookie-k nélkül a Webhely nem működik helyesen, illetve nem működnek bizonyos funkciói. Egyes ilyen cookie-k manuálisan letilthatók a böngészőben, ez azonban befolyásolja a Webhely működését.

TESTRESZABÁSI COOKIE-K

A testreszabási cookie-k felismerik a Webhely visszatérő látogatóit. Ezeknek a cookie-knak a segítségével a tartjuk nyilván böngészési előzményeit, valamint az Ön által meglátogatott oldalakat és beállításait a Webhelyen.

HARMADIK FELEK COOKIE-JAI

Harmadik felek cookie-jai akkor kerülhetnek a számítógépére, ha a Webhelyen egyéb cégek által biztosított szolgáltatásokat vesz igénybe. Az ilyen cookie-k segítségével harmadik felek bizonyos adatokat gyűjthetnek és követhetnek nyomon Önnel kapcsolatban. Ezeket a cookie-kat manuálisan letilthatja a böngészőben.

A COOKIE-K KEZELÉSE

A legtöbb böngésző alapértelmezett beállítása a cookie-k elfogadása. A böngésző beállításaiban azonban eltávolíthatók vagy elutasíthatók a cookie-k. Felhívjuk figyelmét, hogy ez befolyásolhatja a Webhely elérhetőségét és működését.

A cookie-k kezeléséről vagy elutasításáról további információkat a böngésző vagy az eszköz beállításaiban talál, vagy nyissa meg a következő hivatkozásokat:

https://aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Android (Chrome)

Blackberry

iPhone vagy iPad (Chrome)

iPhone vagy iPad (Safari)

EGYÉB NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁK
A cookie-k mellett webjelzőket, nyomkövető pixeleket és egyéb nyomkövető technológiákat használhatunk a Webhelyen annak testreszabása és a felhasználói élmény javítása érdekében. A „webjelzők” vagy „nyomkövető pixelek” egy weboldalba vagy e-mailbe ágyazott apró objektumok vagy képek. Az adott oldalra ellátogató vagy e-mailt megtekintő felhasználók számának nyomon követésére és egyéb statisztikai adatok gyűjtésére szolgálnak. Korlátozott adattípusokat gyűjtenek, például a cookie számát, az oldal vagy e-mail megtekintésének idejét és dátumát, valamint annak az oldalnak vagy e-mailnek a leírását, ahol találhatók. A webjelzők és a nyomkövető pixelek nem tilthatók le. A használatuk azonban korlátozható a velük együttműködő cookie-k kezelésével.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A cookie-k és egyéb nyomkövető technológiák segítségével gyűjtött adatok felhasználásának módjáról a Webhelyen közzétett Adatvédelmi szabályzatunk szolgál további információkkal. A jelen Cookie-szabályzat bele van foglalva az Adatvédelmi szabályzatunkba, és annak részét képezi. A Webhely használatával Ön magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a jelen Cookie-szabályzatot és az Adatvédelmi szabályzatunkat.

KAPCSOLATFELVÉTEL
A jelen Cookie-szabályzattal kapcsolatos kérdéseivel és észrevételeivel forduljon hozzánk a következő címen:
Altaterra Kft.
Malom köz 1.
HU-9431 Fertőd
Hungary
marketingsupport@altaterra.eu

COOKIE-SZABÁLYZAT
Utolsó frissítés: 2019. július 8.

hu_HUMagyar