Skip to main content

Wspieramy inicjatywę
UN Global Compact

NASZE ZOBOWIĄZANIE JEST ODZWIERCIEDLANE PRZEZ PRZESTRZEGANIE 10 ZASAD POSTĘPOWANIA W BIZNESIE:

 • Podtrzymujemy i wspieramy prawa człowieka jako kluczowy element naszej codziennej działalności.
 • Dbamy o to, aby nasz łańcuch dostaw wykluczał naruszanie praw człowieka.
 • Uwzględniamy prawo wszystkich pracowników do tworzenia i przystępowania do wybranych przez siebie związków zawodowych bez obawy przed zastraszaniem.
 • Przestrzegamy zasad eliminowania wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej na całym świecie.
 • Przestrzegamy zasad skutecznego znoszenia pracy dzieci. Naszą polityką jest rekrutowanie, zatrudnianie i promowanie osób, a także administrowanie wszelkimi działaniami personalnymi, bez względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie, wiek, płeć, orientację seksualną, narodowość lub rodowód, stan cywilny lub status jako wykwalifikowana osoba z niepełnosprawnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 • Wierzymy, że powinniśmy zachowywać się zgodnie z otaczającym nas światem, w tym ogółu społeczeństwa, wykraczając poza wymogi prawne.
 • Mamy ambitną politykę ochrony środowiska.
 • Jesteśmy poddawani ocenie cyklu życia produktu.
 • Nie tolerujemy korupcji i oczekujemy, że każda osoba działająca w imieniu spółki Altaterra przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych.
 • Nasze produkty projektujemy w taki sposób, aby ograniczyć wpływ na środowisko podczas produkcji, użytkowania i utylizacji.
 • Nasze zużycie surowców, wody i energii jest bardzo wydajne.
 • Nieustannie pracujemy nad minimalizowaniem emisji, odpadów i odprowadzania ścieków z naszej działalności.
 • Utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa dla naszych pracowników.
 • Współpracujemy z naszymi dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi w celu poprawy standardów ochrony środowiska.
 • Nieustannie poszukujemy sposobów na to, aby nasze produkty i metody produkcji były bardziej przyjazne dla środowiska, niż się tego oczekuje.
   

Nasze zobowiązanie ochrony środowiska


NASZE ZOBOWIĄZANIE JEST ODZWIERCIEDLANE PRZEZ PRZESTRZEGANIE ZASAD POSTĘPOWANIA W BIZNESIE:
 • Wszystkie nasze drewniane okna dachowe wykonane są z surowców pochodzących z lasów z certyfikatem FSC.
 • Nasze produkty projektujemy w taki sposób, aby ograniczyć wpływ na środowisko podczas produkcji, użytkowania i utylizacji.
 • Nasze zużycie surowców, wody i energii jest bardzo wydajne.
 • Nieustannie pracujemy nad minimalizowaniem emisji, odpadów i odprowadzania ścieków z naszej działalności.
 • Utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa dla naszych pracowników.
 • Współpracujemy z naszymi dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi w celu poprawy standardów ochrony środowiska.
 • Nieustannie poszukujemy sposobów na to, aby nasze produkty i metody produkcji były bardziej przyjazne dla środowiska, niż się tego oczekuje.
pl_PLPolski