Skip to main content

ALTATERRA WPROWADZA STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

10 listopada 2022 r. | #Zrównowazonyrozwój | Przeczytasz w 3 minuty

Nowa strategia zrównoważonego rozwoju WeCare firmy Altaterra

Strategia zrównoważonego rozwoju WeCare firmy Altaterra opiera się na programie Science Based Targets Initiative (SBTi) i ma na celu stworzenie zrównoważonego biznesu, który będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. (zakres 1 i 2). Strategia identyfikuje trzy kluczowe obszary, w których wymagane są znaczące zmiany, aby osiągnąć ten cel.

Zdecydowana neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla

Konferencja COP 27, która odbyła się w Egipcie w listopadzie ubiegłego roku, potwierdziła to, co większość już wiedziała, a mianowicie, że walka ze zmianami klimatu jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Altaterra zawsze pamiętała o wpływie swojej działalności na środowisko, a także o swoim śladzie węglowym i odpowiedzialności społecznej. Altaterra jest również bardzo świadoma, że działa w branży, która generuje wysoki poziom emisji dwutlenku węgla. W związku z tym firma jest zaangażowana w tworzenie bardziej ekologicznej, zrównoważonej branży i mając to na uwadze, w tym roku wydała nową strategię zrównoważonego rozwoju – Altaterra WeCare. that generates high levels of CO2 emissions. As a result, the company is determined to create a greener, more sustainable industry and with this in mind, this year saw the release of the new Altaterra WeCare Sustainability Strategy.

Cele strategii zrównoważonego rozwoju WeCare

Nadrzędnym celem strategii jest stworzenie zrównoważonej firmy, która będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. poprzez uzyskanie 100% neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla (zakres 1 i 2) oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 50% w całym łańcuchu dostaw (zakres 3).

_
 oparte na nauce

Aby opracować skuteczną strategię zrównoważonego rozwoju, Grupa VELUX współpracowała z Science Based Target Initiative (SBTi). SBTi to koalicja organizacji zrzeszających ekspertów, założona przez World Resources Institute, World Wide Fund for Nature i United Nations Global Compact, która pomaga prywatnym firmom w wyznaczaniu celów klimatycznych popartych naukowo. Szacuje się, że branża budowlana odpowiada za 37% emisji gazów cieplarnianych na całym świecie i wydała wytyczne dla sektora budowlanego, aby pomóc wprowadzić zmiany i osiągnąć zerową emisję netto w tym sektorze. Firmy współpracujące z SBTi są zobowiązane do ciągłego monitorowania swoich działań, poddawania się niezależnemu rozliczaniu emisji dwutlenku węgla i publicznego raportowania wyników.

Droga do sukcesu

Jako część Grupy VELUX, Altaterra przystąpiła do programu SBTi. Umożliwiło to firmie Altaterra zidentyfikowanie obszarów, w których zmiany są najbardziej potrzebne. W rezultacie Strategia zrównoważonego rozwoju koncentruje się na trzech kluczowych obszarach, a mianowicie operacjach, produktach i praktykach biznesowych.

We wszystkich tych obszarach konieczne będą znaczące zmiany, a prace już się rozpoczęły. Obejmują one między innymi eliminację plastiku w opakowaniach i materiałach marketingowych, zmianę procesów produkcyjnych w celu wykorzystania materiałów o niższym śladzie węglowym, zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych (i ostatecznie dążenie do zerowej emisji odpadów), zmniejszenie emisji z podróży i logistyki oraz zmniejszenie zużycia papieru. Innym ważnym aspektem strategii jest tworzenie i promowanie odpowiedzialnego biznesu poprzez zwiększanie świadomości i zaangażowania pracowników oraz współpracę z klientami i partnerami B2B, aby pomóc im osiągnąć własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Informacja od CEO

Mówiąc o strategii, CEO Altaterra, Krzysztof Dudek wyjaśnił:

„Nasza strategia zrównoważonego rozwoju WeCare obejmuje szereg inicjatyw mających na celu redukcję emisji do 2030 r., ale także działania promujące odpowiedzialny biznes i styl życia wśród naszych pracowników, dostawców i klientów… Osiągnięcie tych celów będzie wymagało od nas wielu zmian w sposobie działania firmy. Uznajemy je za nasz niezbędny wkład w osiągnięcie celów klimatycznych określonych w Porozumieniu Paryskim”.

pl_PLPolski