Skip to main content

ALTATERRA PUBLIKUJE
SWOJĄ PIERWSZĄ
AKTUALIZACJĘ
DOTYCZĄCĄ
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

10 maja 2023 | #Sustainability | 3 minuty czytania

W maju Altaterra opublikowała swoją pierwszą aktualizację dotyczącą Zrównoważonego rozwoju. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat postępów, które zostały już poczynione, wraz z kluczowymi wskaźnikami wydajności pokazującymi wpływ tych zmian oraz studiami przypadków ostatnich projektów.

Minęło jedenaście miesięcy, odkąd Altaterra uruchomiła swoją Strategię zrównoważonego rozwoju WeCare, w tym czasie firma rozpoczęła przejście od wyobrażenia sobie bardziej zrównoważonej przyszłości i wyznaczenia celów zrównoważonego rozwoju do podjęcia pierwszych kroków w kierunku ich osiągnięcia.

Jak wyjaśnił nasz CEO, Krzysztof Dudek,

“In the pursuit of sustainability, we need to move from high-level targets to concrete,
tangible actions.”

    Dotychczasowe postępy

    W obszarze działań na rzecz klimatu rozpoczęliśmy proces przechodzenia na bezemisyjne pojazdy elektryczne i zwiększyliśmy nasz udział pojazdów elektrycznych we flocie z 7% do 12%. Jeśli chodzi o zrównoważone produkty, skupiliśmy naszą uwagę na ulepszaniu naszych opakowań w celu osiągnięcia zerowej ilości plastiku w opakowaniu i od dziś wszystkie nasze okna dachowe i świetliki są bez plastiku.

    Jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedzialnego biznesu, przeprowadziliśmy cyfryzację wielu procesów, takich jak podpisywanie umów lub składanie wydatków przez pracowników, aby zmniejszyć zużycie papieru w biurze. Rozszerzyliśmy również wykorzystanie papieru z certyfikatem FSC na nasze materiały marketingowe.

    Podobnie jak w poprzednich latach, zespół WeCare, jednostka odpowiedzialna za zwiększanie wewnętrznej świadomości na temat strategii WeCare, nadal odpowiada za zaangażowanie pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

    pl_PLPolski