Skip to main content

Zrównoważony rozwój w firmie Altaterra

Jako spółka należąca do Grupy VELUX* zobowiązujemy się do redukcji emisji związanych z naszą działalnością operacyjną i łańcuchem wartości. W związku z tym Nasza Grupa wyznaczyła cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, które są zgodne z najbardziej ambitną ścieżką realizacji porozumienia paryskiego i które zostały potwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets:

Redukcja emisji z działalności operacyjnej o 100% (Zakres 1 i 2)
oraz zmniejszenie o połowę emisji z łańcucha dostaw (Zakres 3) do 2030 roku.

*Grupa VELUX produkuje i dostarcza produkty Altaterra, które są objęte planem zrównoważonego rozwoju Grupy. Plan ten ma umożliwić osiągnięcie założonych celów do roku 2030. Wszystkie zakłady produkcyjne i procesy Altaterra stanowią część działalności Grupy VELUX, w tym łańcuchy dostaw, pozyskiwanie surowców i zarządzanie odpadami.


Rozwiązania dla klientów

Klimat i środowisko

Miejsce pracy zintegrowane społecznie

Działalność prowadzona w sposób odpowiedzialny

Rozwiązania dla klientów

Klimat i środowisko

Miejsce pracy zintegrowane społecznie

Działalność prowadzona w sposób odpowiedzialny

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

2019 – ustanowienie zespołu WeCare

Kilku wolontariuszy z firmy Altaterra stworzyło zespół WeCare, którego celem było zwiększenie świadomości wśród pracowników odnośnie bardziej zrównoważonego stylu życia. Od tamtej pory rola zespołu WeCare rosła i zmieniała się, a obecnie zespół odpowiada za kampanie informacyjne na temat zrównoważonego rozwoju w całej firmie.2022 – wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju

Altaterra wdrożyła swój manifest WeCare | Open To Change i strategię zrównoważonego rozwoju. Celem była redukcja emisji pochodzących z działalności operacyjnej o 100% i zmniejszenie o połowę emisji w całym łańcuchu wartości do 2030 roku.*

*Emisje z działalności operacyjnej – Zakres 1 i 2, emisje z łańcucha wartości – Zakres 32023 – pierwszy raport na temat postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju

We współpracy z Grupą VELUX firma Altaterra opublikowała swój pierwszy raport dotyczący osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju dokonanych w 2022 r. w obszarach działań klimatycznych, zrównoważonych produktów i odpowiedzialnego biznesu.

Pobierz raport dotyczący postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju2024 – integracja z korporacyjną strategią zrównoważonego rozwoju Grupy VELUX

Strategia WeCare firmy Altaterra jest zintegrowana z korporacyjną strategią zrównoważonego rozwoju Grupy VELUX. Działania firmy Altaterra na rzecz zrównoważonego rozwoju są zgodne z tą strategią, a jej osiągnięcia są uwzględniane w raportowanych wynikach Grupy VELUX.

Dowiedz się więcej na temat tej zmiany

2030 – pomyślna realizacja naszych zobowiązań w zakresie dekarbonizacji

Jako spółka należąca do Grupy VELUX dążymy do wyeliminowania emisji z naszej działalności operacyjnej (Zakres 1 i 2) bez stosowania kompensacji emisji, a także do zmniejszenia o połowę emisji z naszego łańcucha wartości (Zakres 3) w ujęciu bezwzględnym w porównaniu z rokiem 2020.

Dowiedz się więcej o zobowiązaniach Grupy w zakresie dekarbonizacji_

Aktualizacja

zrównoważonego

rozwoju

2022

Learn about our progress and the impact made in the areas of Climate Action,
zrównoważonych produktów i odpowiedzialnego biznesu w 2022 r.

Cele względem SBTi

The VELUX Group commits to reduce absolute Scope 1&2 GHG emissions by 100% by 2030 from a 2020 base year*. The VELUX Group also commits to reduce absolute Scope 3 GHG emissions by 50% by 2030 from a 2020 base year.
 * CELE OBEJMUJĄ EMISJE BIOGENICZNE ORAZ POCHODZĄCE Z UTYLIZACJI SUROWCÓW BIOENERGETYCZNYCH.

SBTi: inicjatywa SBTi (z ang. Science Based Targets initiative) jest motorem napędowym ambitnych przedsięwzięć na rzecz klimatu w sektorze prywatnym, aby umożliwiać firmom wyznaczanie mających podstawy naukowe celów w zakresie redukcji. Określa i promuje najlepsze praktyki branżowe, zapewnia niezależną ocenę i zatwierdza cele firm, które poważnie podchodzą do przyczynienia się do zmian na lepsze. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJAltaterra wchodzi w skład przedsiębiorstw z Grupy VELUX, ale działa jako oddzielna, niezależna jednostka. Tożsamości obu firm uzupełniają się nawzajem a ich cele odpowiadają różnym segmentom rynku. Grupa VELUX produkuje i dostarcza produkty dla Altaterra, które są objęte planem zrównoważonego rozwoju grupy. Plan ten ma umożliwić osiągnięcie tych celów do roku 2030.


Zobowiązanie do realizacji celów w zakresie
zrównoważonego rozwoju

Nasze produkty i rozwiązania przyczyniają się do zdrowia i dobrego samopoczucia. W sercu naszej strategii leżą produkty, które są przydatne dla społeczeństwa.

Realizujemy projekty, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej naszych obiektów produkcyjnych i biurowych oraz zastępowania kopalnych źródeł energii odnawialnymi. Dążymy również do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko odpadów pochodzących z naszej własnej działalności poprzez zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie zakładu.

Wychodzimy naprzeciw zmianom klimatycznym, wyznaczając sobie ambitne cele w zakresie emisji dwutlenku węgla.

W pakowaniu produktów przechodzimy do wykorzystywania wyłącznie papieru i tektury pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny. Odchodzimy od plastiku, który nie mógłby podlegać recyklingowi.

Przeczytaj najnowsze wiadomości na temat zrównoważonego rozwoju

#Sustainability

Strategia zrównoważonego rozwoju Altaterra WeCare integruje się ze strategią korporacyjną Grupy VELUX

Altaterra zdobywa złote członkostwo w Szkole Zrównoważonego Łańcucha Dostaw

Altaterra zaczyna używać opakowań całkowicie pozbawionych plastiku

pl_PLPolski