Skip to main content

Zrównoważone produkty

Zmniejszenie śladu węglowego naszych produktów


50% redukcja śladu węglowego produktów

Surowce, transport i produkcja to trzy kluczowe elementy wpływające na ślad węglowy produktów. Aby zrealizować cele związane z jego redukcją, zamierzamy drastycznie zmienić sposób w jaki opracowujemy i wytwarzamy nasze produkty. Zamierzamy zmniejszyć poziom emisji dwutlenku węgla między innymi w następujący sposób:

• zmniejszając masę materiału
• zastępując materiały surowcami o niższym śladzie węglowym
• przeprojektowując produkty

Zajmiemy się materiałami i procesami, które najbardziej przyczyniają się do emisji śladu węglowego (są to na przykład metal, szkło i tworzywa sztuczne), oraz kilkoma innymi mechanizmami, które umożliwią nam osiągnięcie celu. Aby zapewnić sobie sukces, będziemy współpracować z naszym łańcuchem dostaw. 

Ekologiczne opakowania


Opakowania z jednego materiału | W 100% odpowiednie do recyklingu | Zero tworzyw sztucznych

Dzięki realizacji tego celu przyczynimy się do zmniejszenia ilości opakowań na całym świecie, co zaowocuje zmniejszeniem wykorzystania tworzyw sztucznych.

Opakowania są integralną częścią naszych produktów, a więc muszą być jak najbardziej ekologiczne. Obecnie opakowania naszych produktów wytwarzane są z połączenia papieru/kartonu i tworzyw sztucznych. Zamierzamy zastąpić je jedynie papierem/kartonem, który można z utylizować lub ponownie wprowadzić do obiegu w jednym procesie. W ten sposób wyeliminujemy konieczność sortowania i oddzielania.

Wytwarzanie opakowań z jednego materiału w 100% przeznaczonego do recyklingu uprości utylizację naszym klientom. Cel obejmuje opakowania okien i akcesoriów

Naszą ambicją jest całkowite wyeliminowanie plastiku z naszych opakowań w ramach naszego celu głównego, aby do 2030 roku nasze opakowania składały się wyłącznie z materiałów nadających się do recyklingu.

Zero odpadów


Redukcja niewykorzystanych odpadów o średnio 50% na wyprodukowane okno

Na dzień dzisiejszy 97% odpadów z naszych procesów produkcyjnych jest ponownie przetwarzana lub wykorzystywana jako źródło energii do wytwarzania ciepła.

Aby dodatkowo zwiększyć nasze dotychczasowe wysiłki mające na celu zmniejszenie ilości odpadów (zgodnie z wizją „zero waste”), chcemy zredukować ilość niewykorzystanych odpadów o 50% na każde wyprodukowane okno.

Przez wiele lat pracowaliśmy nad redukcją odpadów w postaci surowców poprzez optymalizację procesów produkcyjnych i dostarczanych materiałów. Przykładowym przedsięwzięciem w tym zakresie jest optymalizacja procesu cięcia drewna i aluminium, która zaowocowała zmniejszeniem ilości odpadów dzięki modyfikacji maszyn i zmianie specyfikacji dostarczanych materiałów. W zakresie optymalizacji opakowań dostarczanych produktów współpracujemy również z naszymi dostawcami.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY VELUX OBEJMUJĄCE PRODUKTY ALTATERRA*

* Altaterra wchodzi w skład przedsiębiorstw z Grupy VELUX, ale działa jako oddzielna, niezależna jednostka. Tożsamości obu firm uzupełniają się nawzajem a ich cele odpowiadają różnym segmentom rynku. Grupa VELUX produkuje i dostarcza produkty Altaterra, które są objęte planem zrównoważonego rozwoju grupy. Plan ten ma umożliwić osiągnięcie tych celów do roku 2030.

pl_PLPolski